fbpx

Giới thiệu tính năng Analytics

Từ màn hình chính, điền vào ô tìm kiếm mẫu bạn cần làm.

Tại đây bạn có thể xem đầy đủ các dữ liệu như:

  • Biểu đồ thống kê số lượng áo sống/ ngoẻo từng ngày trong một tháng gần nhất
  • Tổng số áo đã lên (alive +dead)
  • Tỷ lệ áo sống/ ngoẻo
  • Rank áo min, max, trung bình
  • Độ trending

Ví dụ: tìm kiếm từ khóa “best dad” được thống kê như sau

Có thể thấy

No comments yet! You be the first to comment.

Add Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *